Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Lavra
5749 5844
Tags: Piranja

June 09 2015

Lavra
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
Lavra
9674 90f4
Reposted fromNicinic Nicinic viakurwajegomac kurwajegomac
Lavra
9155 8e6b
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakurwajegomac kurwajegomac
Lavra
5147 bc7f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaphilomath philomath
Lavra
0280 8032
Reposted fromrol rol viaMirr Mirr
Lavra
7231 fece
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMirr Mirr
Lavra
6333 233c
Reposted fromtooskaa tooskaa viaalways always
Lavra
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viaarrependimento arrependimento
Lavra
7016 2e85 500
"Ości" 11
Lavra
7050 b080 500
#łódź
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
Lavra
8326 61b8 500
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
Lavra
9443 5abd
Lavra

"Nazywam się Jacek Podsiadło.
Mam 26 lat.
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą. Chciałbym cię bliżej poznać. Zobaczyć, co nosisz pod skórą. (...)

I wybacz mi moje wynurzenia. Spróbuję stworzyć nowy kierunek w poezji. Bo wstydzę się niezdarności, z jaką mówię o tobie. (...) Kwiaty precyzyjnie rozkładają swoje płatki (...). A ja nie mam śmiałości ich zrywać.
Mam 26 lat. Nazywam się Jacek Podsiadło. Chciałbym cię bliżej poznać. Piękno zawsze mnie onieśmielało."

— Jacek Podsiadło
Lavra
9668 d905
tuwim.
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
Lavra
6747 5ef7 500
Reposted fromrol rol viaarrependimento arrependimento
0832 d079 500

sam2119931:

Short Bob Hair.

Reposted fromPitch Pitch viaarrependimento arrependimento
Lavra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl